Thông Tin Loại Khách Hàng

Company Information

Thông tin cá nhân (Vui lòng nhập tên chỉ bằng các Ký tự Latinh)Thông tin cá nhân (Vui lòng nhập tên chỉ bằng các Ký tự Latinh)

person 2Tùy chọn Đăng ký nhận Email (Bạn có thể quản lý các ưu tiên của mình và bỏ đăng ký theo dõi bất kỳ lúc nào.)


Nhà môi giới được lựa chọn với trên 500.000 Tài khoản Live được mở!

Đứng đầu thị trường bảo hiểm lên tới €5,000,000
Hỗ trợ khách hàng đặc biệt bằng trên 25 ngôn ngữ
Thương hiệu đã nhận được nhiều giải thưởng với trên 20 giải thưởng trong ngành

Cảnh báo về Rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 71.05% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với HF Markets (Châu Âu) Ltd. Bạn nên cân nhắc liệu bạn đã hiểu cách thức CFD hoạt động hay chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền của mình hay không. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro.

Cảnh báo về Rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 71.05% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với HF Markets (Châu Âu) Ltd. Bạn nên cân nhắc liệu bạn đã hiểu cách thức CFD hoạt động hay chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro mất tiền của mình hay không. Vui lòng đọc toàn văn cảnh báo về rủi ro Thông báo về Rủi ro.

accounts